Subvencije

Конкурс за подршку младим пољоривредницима važi do 31.12.2019.

К О Н К У Р С
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ
ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ
ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

 1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне
  биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне
  сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 3. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне
  сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним
  газдинствима младих пољопривредника.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ако:

 1. у Регистру није било уписано као носилац нити члан породичног пољопривредног
  газдинства пре 1. јануара 2018. године;
 2. на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;
 3. у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота;
 4. није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз  подршку младим пољопривредницима.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

У Регистру пољопривредника подносилац захтева треба да има уписано:

 1. мање од 0,5 хa под производњом биљака у заштићеном простору
 2. мање од 2 хa јагодичастог воћа
 3. мање од 5 хa осталог воћа
 4. 0,2-100 хa грожђа
 5. 0,1-50 хa цвећа
 6. мање од 3 хa производње поврћа на отвореном пољу
 7. мање од 50 хa под производњом ароматичног и лековитог биља
 8. мање од 50 хa под житарицама, индустријским, односно крмним биљем
 9. до 19 млечних крава
 10. мање од 20 говеда
 11. мање од 150 оваца, односно коза
 12. мање од 30 крмача
 13. мање од 100 товних свиња по турнусу
 14. мање од 4000 бројлера по турнусу
 15. мање од 400 товних ћурки по турнусу
 16. до 500 кошница

Капацитети зависе за коју врсту подстицаја се пријава подноси(биљна, сточарска, приплодна грла).

Пријава на Конкурс подноси се у року од 17. октобра до 31. децембра 2019. године.