Конкурс за доделу бесповратних средстава за инвестицију у сектору млека, меса, воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) цвећа, и осталих усева (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) у 2023. години на територији општине Стара Пазова

( А К Т И В А Н ) За више информација посетите следећи линк: https://starapazova.rs/informacij...

Nastavite čitanje...

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у Војводини у 2023. години

( З А Т В О Р Е Н ) За више информација посетите следећи линк: https://psp.vojvodina.gov.rs/ko...

Nastavite čitanje...

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2023. годину

( З А Т В О Р Е Н ) ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ...

Nastavite čitanje...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТAВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2022. ГОДИНИ

( З А Т В О Р Е Н ) За више информација посетите следећи линк: http://arri.rs/upload/Konkursi%...

Nastavite čitanje...

Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у Ап Војводини у 2022. години

( З А Т В О Р Е Н ) Одлука о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинанс...

Nastavite čitanje...