Subvencije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) cveća, i ostalih useva (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u 2021. godini na teritoriji opštine Stara Pazova

( З А Т В О Р Е Н )

Konačna rang lista je na sledećem linku:

https://starapazova.rs/images/stories/PDF/2021/konkurs-bespovratna-sredstva-meso-mleko-avg-2021/Resenje%20o%20dodeli%20sredstava.pdf