Subvencije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) cveća, i ostalih useva (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u 2022. godini na teritoriji opštine Stara Pazova

( З А Т В О Р Е Н )

KONAČNA rang lista na linku:

https://www.starapazova.rs/images/stories/PDF/2022/konkurs-bespovratna-sredstva-meso-mleko-mar-2022/Resenje%20o%20dodeli%20sredstava%20-%20konacno.pdf