Subvencije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) cveća, i ostalih useva (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u 2022. godini na teritoriji opštine Stara Pazova

Na sledećem linku se informišite o aktuelnom konkursu u opštini Stara Pazova:

https://starapazova.rs/images/stories/PDF/2022/konkurs-bespovratna-sredstva-meso-mleko-mar-2022/Konkurs%20ostali%20sektori%202022.pdf