Subvencije

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТAВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2022. ГОДИНИ

( З А Т В О Р Е Н )

За више информација посетите следећи линк:

http://arri.rs/upload/Konkursi%202022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%202022%20sa%20potpisom.pdf