Subvencije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Indjija 2021. godina

( З А Т В О Р Е Н )

 

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2021. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 7/2021) I izmene Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2021. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 16/2021), predsednik opštine Inđija, raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Inđija u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji opštine Inđija u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni poziv) je dodela podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Inđija, kroz realizaciju napred navedene mere planirane Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija  za 2021. godinu.

Javnim pozivom se definiše visina i namena ukupno raspoloživih sredstava za ovu meru, lica koja ostvaruju pravo na podsticaje (korisnici podsticaja), uslovi, način i kriterijumi za dodelu podsticaja, rokovi za podnošenje zahteva, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, iznos podsticaja po korisniku izražen u procentima, maksimalni iznosi podsticaja po korisniku, kao i drugi potrebni podaci i obaveštenja za sprovođenje Javnog poziva.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po Javnom pozivu iznose 2.982.564,93 dinara i obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Inđija za 2021. godinu, a namenjena su za podsticaje sledećih investicija u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva:

Sektor mleko

-nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza

-oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

-mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena)

Sektor meso

-nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa

-mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.)

Sektor voće, grožđe, povrće(uključujući pečurke) i cveće

-podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju

-podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima

-podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada

-nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)

-nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda

-nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta

-mašine za đubrenje zemljišta

-mašine za zaštitu bilja

-mašine za transport

-mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva

Sektor  ostali usevi  (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.)

-mašine za primarnu obradu zemljišta

-mašine za đubrenje zemljišta

-mašine za setvu

-mašine za sadnju

-mašine za zaštitu bilja

-mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

-mašine za transport

-nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

-mašine i oprema za navodnjavanje useva,

Sektor pčelarstvo

-nabavka novih pčelinjih društava

-nabavka opreme za pčelarstvo

-nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava

Sektor jaja

– nabavka opreme za živinarske farme

– nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja

– nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva, posebna oprema za transport đubriva.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 50% prihvatljivih troškova bez vrednosti PDV-a (iznos  podsticajnih sredstava ne sme da prelazi maksimalno utvrđeni iznos).

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava za investicije u okviru mere investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za sektor mleko, meso, voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i sektor ostali usevi za fizička lica je 100.000 dinara, a za pravna lica je 500.000 dinara.

Maksimalan iznos podsticaja po jednom zahtevu ne može biti veći od 500.000,00 dinara.

Pravo na dodelu podsticaja može ostvariti:

  1. fizičko lice – nosilac komercijalnog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  2. preduzetnik;
  3. privredno društvo;
  4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu

pod uslovom da je investicija realizovana u periodu od 01. januara do 31. oktobra 2021. godine.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15.12.2021.godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa Javnim pozivom sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se lično na šalter 1 Prijemnog odeljenja opštine Inđija ili putem pošte na adresu: Opština Inđija, Cara Dušana broj 1, 22320 Inđija, sa naznakom „Prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Inđija u 2021. godini“, u zatvorenoj koverti sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Javni poziv >>

Informacije i potrebni obrasci za učešće na Javni poziv mogu se dobiti na telefon 022/556060, putem e-mail: arri@indjija.net ili u prostorijama Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48.