Subvencije

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2022. години

( З А Т В О Р Е Н )

Расписује се Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2022. години.Пријаве за Јавни конкурс достављати од дана објављивања 23.08.2022. године , закључно са 22.09.2022. године

https://pozarevac.rs/javni-konkurs-za-sprovodjenje-mera-podrske-poljoprivredne-politike-i-politike-ruralnog-razvoja-grada-pozarevca-u-2022-godini-2/