Subvencije

Ј А В Н И П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2022. ГОДИНИ

( З А Т В О Р Е Н )

За више информација о јавном позиву, можете погледати на следећем линку:

http://http://arri.rs/upload/dokumenta/2021/javni-poziv-primarna-stocarska-2022.pdf