0 Proizvoda - 0.00 EUR    Vaša korpa
Ocena:

Hidraulični Utovarivač

Hidraulični Utovarivač (HUT) prevashodno je namenjen za utovar. Izmenjiva zahvatna košara omogućava širok spektar materijala kojim se može manipulisati (stajsko đubrivo, rasuti tereti, drva i slično), a priključivanjem za to predviđenog dodatka omogućeno je i kopanje kanala. Utovarivač je u osnovi zavarena konstrukcija na koju su zglobnim vezama spojeni elementi koji zajedno sa hidrauličnim cilindrima, kao izvršnim organima, omogućavaju funkcionisanje utovarivača.
Cena: 2820.00 EUR
Količina: 

Nosač je centralni element. Sastavljen je od čeličnih pravougaonih cevi. Osim što služi za prihvatanje utovarivača na traktor ima i namenu rezervoara za ulje. Na sebi nosi hidraulične cilindre preko kojih se reguliše položaj Noge. Takođe je za nosač zavarena i kutija zupčaste letve preko koje se posredstvom hidrauličnih cilindara okreće Stub.Prva Ruka i Druga Ruka vrše osnovne radnje prilikom manipulisanja teretom. Svaku od njih pokreće zasebni hidraulični cilindar. O drugu ruku se kače Radni Elementi čije je otvaranje takođe omogućeno hidrauličnim cilidrom.

Regulisanje položaja hidrauličnih cilindrara, a samim tim i manipulisanje teretom, vrši se posredstvom hidrauličnog razvodnika.

Hidraulična pumpa, koja daje radni pritisak, se pokreće izlaznim vratilom traktora. Minimalni potrebni broj obrtaja izlaznog vratila je 540 o/min. U slučaju da je broj obrtaja manji postoji mogućnost nepravilnog funkcionisanje utovarivača.

Tehničke karakteristike

 

KARAKTERISTIKA VREDNOST
MAX. DOHVAT 4 m
MAX. VISINA PODIZANJA 3.2 m
MAX. DUBINA DOHVATA 2.4 m
MAX. MASA DIZANJA 300 kg
UGAO ZAKRETANJA 180°
MASA UTOVARIVAČA 400 kg
RADNI PRITISAK 160 bara
ZAPREMINA REZERVOARA 18 lit
MAX. BRZINA TRANSPORTA 15 km/h
POTREBNA SNAGA TRAKTORA 25÷35 kW

 

Napomena: U osnovnu cenu ulazi viljuška,cena dodatne opreme (kašike) iznosi 250 eura u dinarskoj protivvrednosti.

 

Hidraulični utovarivačni Priprema za rad

Utovarivač se priključuje na traktor u tri tačke, a dizanje u transportni položaj vrši se preko hidrauličnog sistema traktora. Svornjake za vezu obavezno obezbediti od ispadanja. Hidrauličnu pumpu priključiti na izlazno vratilo traktora i lancem je osigurati protiv okretanja oko sopstvene ose.

Pre početka rada utovarivača neophodno je uraditi sledeće:

1. Proveriti nivo ulja u rezervoaru
2. Podmazati sve pokretene delove
3. Spustiti stabilizatore na čvrst oslonac
4. Udaljiti sve osobe iz radnog prostora mašine
5. Pre zahvatanja tereta proveriti sve radne položaje mašine 

 

 

Komentari
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH